Pagpapakilala sa Exhibition Panel ng Gifu・Brazil
* Itapat ang cursor sa larawang nasa itaas para tumigil ang slide at kapag inalis ang cursor ito ay otomatikong magpapalit ng larawan ang slide.
Baul na Puno ng Pangarap
Noong Marso 30, 1913, pinuno ng 「Pangarap」 ang baul ng sumakay ang 1,588 katao sa「Wakasa Maru」 - isang barkong pang-emigrasyon. Kabilang dito ang 11 pamilya at 44 katao mula sa Prepektura ng Gifu.Matapos ang 45 na mahabang araw ng paglalakbay, dumaong ang barkong Wakasa Maru sa Santos Port, Brazil noong Mayo 15. Ito ang unang hakbang ng emigrasyon sa Brazil ng mga mamamayan ng Prepektura ng Gifu.Sa panahong ito, nakaranas ang bansang Hapon ng kahirapan, maraming tao ang walang trabaho. Ang kakulangan ng mga manggagawa sa Brazil ang naging bagong mundo na puno ng pag-asa.Sa paniniwala sa pangarap na kaagad-agad na kaalwanan, sa pagtatrabaho sa plantasyon ng kape ang umpisa ng kasaysayan ng emigrasyon ng mamamayan ng Prepektura ng Gifu sa Brazil.
(Larawan ng Santos Port: JICA Yokohama Overseas Migration Museum)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ala-alang Larawan ng Association of People from Gifu Prefecture noong 1937.
(Larawan Brazil・Gifu Citizen’s Association)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ala-alang Larawan ng Association of People from Gifu Prefecture (Sáo Paulo) noong 1940.
(Larawan Brazil・Gifu Citizen’s Association)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ala-alang Larawan ng Association of People from Gifu Prefecture (Bastos) noong 1953.
(Larawan Brazil・Gifu Citizen’s Association)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Tanawin sa Panahon ng Kolonya ng “Sakura” noong 1963.
(Larawan Brazil・Gifu Citizen’s Association )
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Kolonya ng Sakura Takamori sa Guararema City, Brazil (dating nayon ng Prepektura ng Gifu)
(Larawan Mr. Katsushi Tsuchida (kauna-unahang imigranteng dayuhan))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagtatalaga sa tungkulin ng punong-himpilan ng Association of Citizen from Gifu Prefecture (1978)
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Nagaragawa Fireworks Display para sa Pagkakaibigan ng Brazil-Hapon (1993)
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagbati ng Gobernador sa Seremonya ng Paggunita sa 「Ika-70 Taong Anibersaryo ng Brazil-Association of People from Gifu Prefecture」 「Ika-95 Taong Anibersaryo sa Emigrasyon ng Mamayan ng Gifu sa Brazil 」 「Ika-100 Taong Anibersaryo sa Emigrasyon ng mga Hapon sa Brazil」(Sa Association of People from Aichi Prefecture Citizen’s Hall sa Sáo Paulo City, Brazil)
(Larawan Gifu Prefecture)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ginawaran ng Presidente ng Asembleya ng Lungsod ng Mogi das Cruzes na si Mr. Antonio Cuco Pera ang Gobernador ng Gifu Prefecture. ( Ginanap sa shopping center sa lungsod ng Mogi das Cruzes na reception host.) 
(Larawan Gifu Prefecture)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Talakayan ng Brazil-Gifu’s Association of People (sa Brazil-Gifu’s Association of Citizen’s Hall sa lunsod ng Sáo Paulo)
(Larawan Gifu Prefecture)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Seremonya ng Paglagda sa Kasunduan para sa “Sister City” ng Gifu City at Campinas City (Pebrero 22, 1982)
(Larawan Gifu City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagbisita sa Gifu ng Campinas’ Japan-Brazil Cultural Association Youth League (Hulyo 15-22, 2008) Youth Exchange
(Larawan Gifu City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Gifu City Junior High School Sports League All-star Team at Ponte・Preta Team (Campinas) (Marso 21-31, 2013)
(Larawan Gifu City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-30 Taong Paggunita sa Kasunduan ng “Sister City” Campinas City Palitan ng Paglagda sa Kasunduan (Agosto 23, 2013)
(Larawan Gifu City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-30 Taong Paggunita sa Kasunduan ng “Sister City” Pagtatanghal ng parol ng Gifu na gawa sa papel (Agosto 23,2013)
(Larawan Gifu City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Seremonya ng Paglagda sa Kasunduan ng Seki City at Mogi das Cruzes City (Septyembre 5, 1969) Pagdalaw sa Brazil ng Dating Mayor ng Seki City at iba pang 2 kasama Pagreregalo ng 3 Cutlery gawa sa Seki
(Larawan Seki City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagdalaw sa Seki ng Mayor ng Mogi de Cruzes at ng kanyang asawa kabilang ang iba pang 4 na kasama (Oktubre 10, 1986) Parada ng Cutlery Festival
(Larawan Seki City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-30 Taong Paggunita sa Kasunduan ng “Sister City” ( Oktubre 21, 1999). Pagdalaw ng grupo na binubuo ng 10 opisyal sa Seki.Pagtatanim ng pambansang bulaklak ng Brazil (Ipê-) sa harap ng City Hall.
(Larawan Seki City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-25 Taong Paggunita sa Kasunduan ng “Sister City” Mogi das Cruzes City (Hunyo 27, 1994)
(Larawan Seki City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-35 Taong Paggunita sa Kasunduan ng “Sister City” (Oktubre 30, 2004) Lalong napalalim ang pagkakaibigan sa mga mag-aaral ng elementarya sa lokal sa pakikipagpalitan at pagmamasid sa mga kumpanya.
(Larawan Seki City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Nakatsugawa Park sa Registro City, Sáo Paulo
(Larawan Nakatsugawa City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagpapalutang ng parol na ginaganap taun-taon sa buwan ng Nobyembre (“Obon” Araw ng mga Patay sa Brazil)
(Larawan Nakatsugawa City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagbisita sa AME (paaralan ng mga batang nasa kahirapan) sa Registro City.
(Larawan Nakatsugawa City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagsubok sa Pagpapanday ng Registro Amity Friendship Group
(Larawan Nakatsugawa City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Tea Party para sa malugod na pagtanggap sa Registro Amity Friendship Group.
(Larawan Nakatsugawa City)
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Agosto 25, 2013, Seremonya ng Paggunita sa Ika-100 Taong Emigrasyon sa Brazil ng Mamamayan ng Gifu sa Hiroshima Citizen Hall ng Sao Paulo, Brazil.
Ang pagbati ay ginawa ni Mr. Hikoji Yamada, chairperson ng Brazil-Gifu Citizen’s Association
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Mga kalahok mula sa Gifu Prefecture sa Seremonya ng Paggunita sa Ika-100 Taong Emigrasyon sa Brazil ng mga Mamamayan ng Gifu.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ika-60 Taong Emigrasyon sa Brazil nina G. at Gng. Ose mula sa Takayama City = Hiroshima Citizen’s Hall sa Brazil.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Paglahok ng Pamilyang Ono – pang-4 na henerasyong Japanese-Brazillian sa Seremonya ng Paggunita sa Ika-100 Taong Emigrasyon sa Brazil ng mga Mamamayan ng Gifu.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Mga kabataang Japanese-Brazillian na may ninuno sa Gifu Prefecture =Brazil-Hiroshima People’s Association
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Japanese Pavillion sa Ibirapuera Park, Sáo Paulo. Nagdonasyon ang mga Brazillian na may lahing Japanese para sa paggunita ng Ika-400 na taon ng organisasyon sa Sáo Paulo City. Sa pamamagitan ng pagboboluntaryo ng Nakashima Construction Company sa Nakatugawa City patuloy ang paggawa ng pagkukumpuni para sa pagpapanumbalik.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Pagbisita ng delegasyon ng Timog Amerika mula sa Gifu Prefecture sa isinasagawang monumento sa Ibirapuera Park, Sáo Paulo City para sa mga Japanese-Brazillian na mga imigrante na namatay sa digmaan.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Ayon sa HIRO Gakuen (Brazillian School), taun-taon ay tumataas ang resulta ng pumapasok sa mga pangunahing unibesidad tulad ng Sáo Paulo University na karaniwang tinatawag na Tokyo University ng mga Brazillian at iba pa.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Mayroong 250 Japanese-Brazilian na mga bata ang nag-aaral sa HIRO Gakuen Brazilian School sa Ogaki City.Mayroong apat na wika na pinag-aaralan sa kurikulum na mas mahirap kaysa sa sariling bansa. Ang tangahalian ay oras ng pagre-relaks.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Si Lucas Miyahira (harapan) ay nag-aaral ng mabuti upang makapagapatuloy ng pag-aaral sa Brazilian Air Force Academy.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.
Japanese-Brazilian na mga mag-aaral sa HIRO Gakuen Brazilian School. Sa ika-limang baiting ay pinag-aaralan ng mga bata ang iskala ng musika.
(Larawan Gifu Newspaper Company (Shimbunsya))
Ipinagbabawal ang panggagaya ng walang permiso.

100 Taong Imigrante

Kasaysayan ng Palitan
- Association of Citizen from Gifu Prefecture -

Kasaysayan ng Palitan
- Gifu City ・Campinas City -

Kasaysayan ng Palitan
- Seki City ・Mogi das Cruzes City -

Kasaysayan ng Palitan
- Nakatsugawa City ・Registro City -

100 Taong Anibersaryo ng Emigrasyon ng mga Mamamayan ng Gifu Prefecture

Pag-aaral sa Bansang Hapon