Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Disyembre, 2017)」 2017/12/03
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Nobyembre, 2017)」 2017/11/01
【LIBRE! Marami pang bakante para sa Wikang Tagalog ! 】Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】 2017/10/31
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Oktubre, 2017)」 2017/10/15
【Pangangalap ng mga Lalahok】Para sa mga Dayuhang Residente(gaganapin sa SEKI)【Nobyembre 12 (Linggo) 】 2017/10/06
Medical Interpreter Volunteer Training 2017【Nobyembre 18 at 19 (Sabado at Linggo) 】 2017/09/28
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Setyembre, 2017)」 2017/09/03
~Para sa mga Banyagang Magulang/Tagapag-alaga~ Support book sa paggamit ng Nursery/Childcare Services 2017/08/23
Magingat sa Fire Ants 2017/08/09
Contact Information ng Gifu Prefectural, atbp. para sa mga detalye at katanungan tungkol sa sistema ng tulong- salapi, sistema ng scholarship, atbp 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Pagtatapos ng Itinatag na "Multilingual Support Center " para sa Kalamidad na dala ng Bagyong No. 5 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Outline ng pinsala na dulot ng bagyong No. 5 【August 7, 2017 23:45 kasalukuyan】 2017/08/08
【Impormasyon tungkol sa kalamidad】Ukol sa Pagtatalaga ng Gifu Prefecture Disaster Multilingual Support Center 2017/08/08
【Libre!】Money Seminar" para sa mga Naninirahan sa Japan 2017/08/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Agosto, 2017)」 2017/08/02
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Hulyo, 2017)」 2017/07/04
PHILIPPINE CONSULAR OUTREACH IN GIFU CITY【August 26-27】 2017/06/20
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu(Mayo, 2017)」 2017/05/02
Anunsyo ng Pista Opisyal ng Disyembre at Bagong Taon 2016/12/28
【Libre 】Money Seminar para sa mga naninirahan sa Japan【Oktubre 2 (Linggo) 15:00~16:00】 2016/09/21
123 |