Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Impormasyon tungkol sa COVID-19 2020/04/03
Impormasyon sa sitwasyon ng COVID-19 mula sa Prepektura ng Gifu 2020/04/03
Magbibigay ng Impormasyon at Suporta sa "LINE" para sa COVID-19 2020/03/26
Babala Ukol sa COVID-19 2020/03/18
Para sa mga Dayuhang Nagtatrabaho sa Isang Kumpanya 2020/03/18
Extension ng Oras ng mga Consultation Counters sa Wikang Banyaga ukol sa COVID-19 2020/03/16
Upang Maiwasan ang COVID-19 Outbreak 2020/03/04
Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection ③ 2020/03/03
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Marso, 2020)」 2020/03/03
Impormasyon tungkol sa Coronavirus Infection ② 2020/02/21
Mga Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus Infection 2020/02/19
Sa mga Konsultasyon tungkol sa 2019 Novel Coronavirus 2020/02/06
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Pebrero, 2020)」 2020/02/03
Impormasyon sa Inggles tungkol sa 2019 Novel Coronavirus Pneumonia 2020/01/29
LIBRENG KONSULTASYON !!! "Kokoro no Soudan" para sa mga Pilipino 2020/01/21
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Enero, 2020)」 2020/01/06
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Disyembre, 2019)」 2019/12/03
Gifu Medical Interpreter Volunteer Registration Exam (Enero 18, Sabado) 2019/11/15
Kaalaman sa Disaster Prevention para sa mga Dayuhang Mamamayan 2019/11/15
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Nobyembre, 2019)」 2019/11/05
12345 |