Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
Kaso ng COVID-19 sa loob ng Prepektura ng Gifu 2021/01/21
Roundup: Impormasyon tungkol sa COVID-19 2021/01/21
Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (3rd) 2021/01/19
Measures ng "State of Emergency" 2021/01/15
State of Emergency 2021/01/15
State of Emergency na nauugnay sa Pagkalat ng COVID-19 ay idineklara sa Prepektura ng Gifu 2021/01/14
State of Emergency 2021/01/10
Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (2nd) Implementation Outline (Revised ng Disyembre23) 2020/12/24
Tungkol sa Hinihiling na kooperasyon sa Pagpapaikli ng Business Hours batay sa 'Law on Special Measures for New Influenza, etc.' (Revised noong Dec.23) 2020/12/24
Anunsyo ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon 2020/12/24
Bukas na ang COVID-19 Consultation Center sa Wikang Banyaga 2020/12/21
【LIBRE】Magkakaroon kami ng Konsultasyon ng Plano sa Buhay (Online) para sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura ng Gifu 2020/11/20
<Nangangalap ng mga gustong Lumahok> Medical Interpreter Volunteer Seminar 2020 2020/11/17
Sinimulan na ang Konsultasyon sa Skype 2020/11/12
Ang ika-148 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na ! 2020/11/01
Listahan ng Mga Support Measures sa mga Apektado ng COVID-19 2020/10/26
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Setyembre, 2020)」 2020/09/02
LIBRENG KONSULTASYON !!! "Kokoro no Soudan" para sa mga Pilipino 2020/08/27
Gifu Prefecture Public Relations「Balita mula sa Prepektura ng Gifu (Agosto, 2020)」 2020/08/03
Libreng Konsultasyon ng mga Kawani ng Nagoya Immigration 2020/07/28
1234567 |