Unahan ng Pahina > Impormasyon
Impormasyon
  updated
COVID-19 Roundup Information 2021/10/14
COVID-19 Cases sa loob ng Prepektura ng Gifu 2021/10/14
COVID-19 Countermeasures Paghahanda sa Bagong Covid Wave (Buod) 2021/10/13
Countermeasures para sa pagtatapos ng 5th Wave ng COVID-19 (Excerpt) 2021/09/30
Extension ng "State Of Emergency" sa Prepektura ng Gifu (Buod) 2021/09/10
5th Wave"Emergency Measures"(Excerpt) 2021/08/21
"Activity History" ng mga Nahawaan ng COVID-19 2021/08/21
Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp. 2021/08/17
Kahilingan sa Pagpapaikli ng mga Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp. 2021/08/17
Deklarasyon, "All Gifu: Defend Life" 2021/08/15
"5th Wave" Measures - Sa Obon/ Bakasyon - 2021/08/10
Lubos na Pag-iingat sa Risk ng Infection nitong Summer (Outline) 2021/07/20
"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (6th) 2021/07/16
Pag-iwas sa 'Covid Rebound' nitong Summer (Outline) 2021/07/03
Ang kahilingan para sa Pagpapaikli ng Business Hours sa mga restawran, atbp, ay tinanggal na, (hanggang Hulyo 4) 2021/07/03
"Gifu Prefecture Compliance Fund upang Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 (5th) 2021/07/01
Ang ika-150 na edisyon ng magasin ng GIC, ang "Sekai Wa Hitotsu", ay mababasa na ! 2021/07/01
COVID-19 Comprehensive Measures(Excerpt) 2021/06/20
Ang Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures na inilapat sa Prepektura ay makakansela sa Hunyo 20. 2021/06/18
4th Wave Emergency Measures 2021/06/04
123456789 |