Home > Thông báo
Thông báo
  Ngày đăng
Tổng hợp thông tin về Covid 19 2020/10/20
Danh sách các ca nhiễm Covid-19 trong tỉnh Gifu 2020/10/20
Chính sách hỗ trợ cư dân chống dịch Covid-19 2020/09/07
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 9 của tỉnh Gifu」 2020/09/01
Tư vấn miễn phí có phiên dịch với nhân viên cục xuất nhập cảnh Nagoya 2020/08/05
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 8 của tỉnh Gifu」 2020/08/03
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 7 của tỉnh Gifu」 2020/07/02
Về hệ thống nhận thông báo lây nhiễm Covid-19 qua mã QR tỉnh Gifu 2020/06/26
Tư vấn miễn phí về các vấn đề lao động cho người nước ngoài 2020/06/01
Thông báo về buổi tư vấn miễn phí có phiên dịch với nhân viên cục xuất nhập cảnh Nagoya 2020/06/01
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 6 của tỉnh Gifu」 2020/06/01
Hướng dẫn về cách điền đơn nhận trợ cấp cố định đặc biệt 10 man yên 2020/05/20
Tỉnh Gifu ngày 14/5 đã được dỡ bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp 2020/05/15
Tư vấn trực tuyến cho cư dân người nước ngoài qua Skype 2020/05/12
Thông báo của tỉnh「Bản tin tháng 5 của tỉnh Gifu」 2020/05/07
Kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 31 tháng 5 2020/05/05
Hướng dẫn về khoản tiền trợ cấp cố định đặc biệt 10 man yên 2020/05/01
Thông báo về lịch nghỉ lễ của trung tâm 2020/04/27
Thông báo về [ Quỹ hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ] 2020/04/27
Về việc [ Quỹ tiền hỗ trợ phòng chống Covid-19 tỉnh Gifu ] 2020/04/24
123 |